Zamawiający:
Gminy Miedźna


Tytuł przetargu:
Przebudowa nawierzchni ulicy Powstańców w Woli

CPV:
45.23.31.42-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Termin realizacji:
21.07.2014 r.

Osoba odpowiedzialna:
Celina Faruga Przewoźnik, Maria Kubeczko

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres : „Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna”


Oferty można składać do:
2014-04-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-04-15 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
najniższa cena


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


Uwagi:


Firmy uczestniczące