Zamawiający:
Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, woj. śląskie

Tytuł przetargu:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Miedźna

CPV:
64.11.00.00-0,64.11.20.00-4,64.11.30.00-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Określone w SIWZ

Termin realizacji:
01.02.2014r. do 31.12.2015r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Kwaśny - kierownik referatu organizacyjnego

Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, biuro podawcze - Kancelaria Urzędu pokój nr 15, I piętro lub przesyłką pocztową /poleconą/ na adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Oferty można składać do:
2014-01-24 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2014-01-24 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Miedźna, sala narad Rady Gminy, parter

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące