W sprawie:
ustalenia stawek oraz zasad ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Data uchwały:
2004-05-18

Numer uchwały:
XX/155/2004

Podjęta przez:
Rada Gminy w Miedźnej

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.