W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014 na terenie Gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku

Data uchwały:
2013-11-28

Numer uchwały:
XXXIX/283/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=7136