W sprawie:
zmiany uchwały nr XXVII/201/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28.12.12r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data uchwały:
2013-11-14

Numer uchwały:
XXXVIII/277/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014r.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6771