W sprawie:
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Miedźna.

Data uchwały:
2013-09-10

Numer uchwały:
XXXV/263/2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5740