Uprzejmie informuje się, iż trwają prace związane z projektem uchwały Rady Gminy Miedźna w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Miedźna: Frydek, Gilowice, Góra, Grzawa, Miedźna i Wola.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Miedźna w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Miedźna: Frydek, Gilowice, Góra, Grzawa, Miedźna i Wola.

Konsultacje rozpoczynają się od dnia 26 sierpnia 2013 r. i trwają do dnia 06 września 2013r. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
- zamieszczenia na stronie bip.miedzna.pl oraz miedzna.pl; projektu uchwały, oraz

- spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami gminy w dniu 3 września 2013 r. w godz. od 17.00  do 19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski w dniach 26 sierpnia 2013 - 06 września 2013  br., można je składać za pomocą Formularza zgłaszania opinii w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna, przesłać drogą elektroniczną na adres:urzad@miedzna.pl  lub pocztą na adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43–227 Miedźna (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały Rady Gminy udziela Sekretarz Gminy Renata Łuniewska  tel. 32 211 61 96 wew. 18.