W sprawie:
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miedźna.

Data uchwały:
2013-07-19

Numer uchwały:
XXXIV/258/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5140