W sprawie:
kreślenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługo w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Data uchwały:
2013-07-19

Numer uchwały:
XXXIV/257/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5139