W sprawie:
ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźna

Data uchwały:
2013-07-19

Numer uchwały:
XXXIV/256/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września
2013r.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5138