W sprawie:
nadania statutu Klubowi Dziecięcemu "Kubusiowe Maluchy"

Data uchwały:
2013-07-19

Numer uchwały:
XXXIV/254/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa ŚląskiegoOpublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5136