W sprawie:
zaliczenia ulicy Górniczej w Woli do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Data uchwały:
2013-06-21

Numer uchwały:
XXXIII/249/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4481