W sprawie:
zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźna


Data uchwały:
2013-06-21

Numer uchwały:
XXXIII/247/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4480