W sprawie:
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Miedźna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Data uchwały:
2013-05-14

Numer uchwały:
XXXI/233/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa ŚląskiegoOpublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3877