ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY MIEDŹNA

 

KLUBY SPORTOWE

 • LUDOWY KLUB SPORTOWY MIEDŹNA
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY FRYDEK
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „NADWIŚLAN” GÓRA
 • AMATORSKI KLUB SPORTOWY “NADWIŚLAN” GÓRA
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ” W WOLI
 • GÓRNICZY KLUB SPORTOWY PIAST WOLA
 • KLUB JEŹDZIECKI “HIPODROM FIVE OAKS”

 

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “SOKÓŁ” W WOLI
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “SEKCJA ZAPASÓW” W WOLI
 • MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “GILUS”
 • STOWARZYSZENIE PIŁKARSKO-SIATKARSKIE WOLA


OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GILOWICACH
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOLI
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIEDŹNEJ
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GÓRZE

SPÓŁKI WODNE

 • SPÓŁKA WODNA GILOWICE
 • SPÓŁKA WODNA MIEDŹNA
 • SPÓŁKA WODNA GÓRA
 • SPÓKA WODNA GRZAWA
 • SPÓŁKA WODNA WOLA
 • SPÓŁKA WODNA FRYDEK 


STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

 • STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW PRZECIWKO BUDOWIE DROGI „S1” W GMINIE MIEDŹNA „MERITUM”
 • STOWARZYSZENIE „NOWA ENERGIA” W WOLI


FUNDACJE

 • FUNDACJA B-SIDE GÓRA
 • FUNDACJA NA RZECZ  ROZWOJU CYBERDEMOKRACJI  „INFODEMOS”
 • FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZENSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO


 STOWARZYSZENIA WPISANE DO KRS

 • POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
 • ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ W MIEDŹNEJ
 • TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE LUDNOŚCI POCHODZENIA NIEMIECKIEGO WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO KOŁO WOLA
 • GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK, ORGANIZACJI ROLNICZYCH W MIEDŹNEJ
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW GÓRNICZEGO TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY KOPALŃ PRZY NADWIŚLAŃSKIM ZAKŁADZIE OCHRONY MIENIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
 • STOWARZYSZENIE RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH “UŚMIECH DZIECKA “W WOLI, GMINA MIEDŹNA
 • STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO “CZECZOTT” W WOLI
 • STOWARZYSZENIE TRZODY CHLEWNEJ W MIEDŹNEJ
 • TURYSTYCZNE STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE DROMADER
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDYCYNA, ZDROWIE XXI WIEKU”
 • STOWARZYSZENIE “MEDYCYNA POLSKA-SILESIA” W GRZAWIE
 • NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BORYSZEW S.A. ODDZIAŁ MAFLOW
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. JANA BRZECHWY W GÓRZE
 • STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
 • STOWARZYSZENIE BUSHIDO W WOLI
 • STOWARZYSZENIE DECOUPAŻYSTÓW POLSKICH DEKU-SABAT GRZAWA
 • STOWARZYSZENIE LIMONEK-AKTYWNYCH KOBIET POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
 • STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ I KOSTIUMINGU „KRYNOLINA”


POZOSTAŁE ORGANIZACJE

 • PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA ŚW. BARBARY W GÓRZE
 • PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA ŚW. KLEMENSA I P.M. W MIEDŹNEJ
 • PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.MĘCZEŃSTWA ŚW.JANA CHRZCICIELA W GRZAWIE
 • DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W PSZCZYNIE
 • POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH CENTRUM EDUKACYJNO-LECZNICZEO-REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY –ORGANIZACJA POZARZĄDOWA W RUDOŁTOWICACH
 • CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ OŚRODEK MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA W PSZCZYNIE