Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.