Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji

prowadzonych w Urzędzie Gminy Miedźna

 

 

 

LP.

 

 

REFERAT

 

 

NAZWA REJESTRU/EWIDENCJI

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

DOSTĘPNOŚĆ REJESTRU

2.

 

Referat Finansowy

 

1.2. Rejestr zaświadczeń -
       podatki

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zaświadczeń wydanych przez organy podatkowe oraz ustawa - Ordynacja podatkowa z dnia 29.08.1997r.

 

Udostępniane organom i osobom określonym w ustawie - Ordynacja podatkowa.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 

2.2. Rejestr przypisów
        i odpisów

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont organów podatkowych j.s.t.

 

Udostępniane organom i osobom określonym w ustawie – Ordynacja podatkowa.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 

3.2. Rejestr decyzji
       wymiarowych

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont organów podatkowych j.s.t.

 

Udostępniane organom i osobom określonym w ustawie – Ordynacja podatkowa.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

4.2. Ewidencja upomnień

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzycieli.

 

Udostępniane organom i osobom określonym w art. 298 i 299 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

5.2. Ewidencja tytułów
       wykonawczych

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzycieli.

 

Udostępniane organom i osobom określonym w ustawie – Ordynacja podatkowa.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

6.2. Rejestr decyzji
        w  sprawie ulg
        i zwolnień
        w podatkach

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont organów podatkowych j.s.t.

 

Udostępnione na wniosek osoby zainteresowanej lub wniosek podmiotu uprawnionego do otrzymania informacji z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.