Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji

prowadzonych w Urzędzie Gminy Miedźna

 

 

 

LP.

 

 

REFERAT

 

 

NAZWA REJESTRU/EWIDENCJI

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

DOSTĘPNOŚĆ REJESTRU

4.

 

Referat Inwestycji i Remontów

 

1.4. Rejestr decyzji na
       zajęcie pasa
       drogowego

 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

2.4. Rejestr decyzji  na
        wykonanie zjazdów z
        dróg gminnych

 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

3.4. Rejestr decyzji na
       lokalizowanie
       w
 pasie
       drogowym obiektów
       nie związanych z
       gospodarką drogową

 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach gminnych.

 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

4.4.Ewidencja dróg
       gminnych

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

 

 

 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.