Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji

prowadzonych w Urzędzie Gminy Miedźna

 

 

 

LP.

 

 

REFERAT

 

 

NAZWA REJESTRU/EWIDENCJI

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

DOSTĘPNOŚĆ REJESTRU

5.

 

Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Kancelarii Informacji Niejawnych
i Zarządzania Kryzysowego

 

1.5.Rejestr wydanych  
      decyzji admin. w
      spr. świadczeń
      rzeczowych

 

 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

2.5.Rejestr wykonanych
       świadczeń
       rzeczowych

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

3.5. Rejestr wydanych
       decyzji admin. w
      
sprawie świadczeń
      
osobowych

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004r.
w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.

 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

4.5. Rejestr wykonanych
       świadczeń osobistych

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.

 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.