W sprawie:
nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie sołectwa Miedźna.

Data uchwały:
2013-03-26

Numer uchwały:
XXX/228/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3010