W sprawie:
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.

Data uchwały:
2013-02-05

Numer uchwały:
XXVIII/214/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2101