W sprawie:
zmiany uchwały własnej Nr X/77/2003 z dnia 9 września 2003r. w spr. przyjęcia Statutu Gminy Miedźna zmienionej uchwałą Nr XIII/96/2003 z dnia 18 listopada 2003r., Nr XL/325/2006 z dnia 24 stycznia 2006r., Nr XII/95/2007 z dnia 25 września 2007r.

Data uchwały:
2013-02-05

Numer uchwały:
XXVIII/211/2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2100