W sprawie:
Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna.

Data uchwały:
2012-12-28

Numer uchwały:
XXVII/202/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=777