W sprawie:
Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data uchwały:
2012-12-28

Numer uchwały:
XXVII/201/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013r.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=776