W sprawie:
Budżetu gminy Miedźna na rok 2013

Data uchwały:
2012-12-28

Numer uchwały:
XXVII/198/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniam 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej
BIPOpublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=598