W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXV/176/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Data uchwały:
2012-11-26

Numer uchwały:
XXVI/197/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
2013.01.01Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?ID=17909