W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Data uchwały:
2012-11-26

Numer uchwały:
XXVI/190/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=774