W sprawie:
określenia wzorów i formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Data uchwały:
2012-10-30

Numer uchwały:
XXV/176/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
2013-01-01


Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4519