W sprawie:
określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

Data uchwały:
2012-10-30

Numer uchwały:
XXV/174/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
2013-01-01


Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4517