W sprawie:
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Data uchwały:
2012-09-25

Numer uchwały:
XXIV/169/2012

Podjęta przez:
Rada Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4041