Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miedźna

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Miedźna, prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Miedźna:

*Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora

*Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru,
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

*Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt. 2 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

*Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

*Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.


Do pobrania: Rejestr Instytucji Kultury

Dane teleadresowe instytucji kultury:

I. Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli

ul. Pszczyńska 110

43-225 Wola

tel. /32/ 211-83 -91

e-mail: gok@gok.miedzna.pl

www.gok.miedzna.pl

 

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z siedzibą w Grzawie

ul. Księża 19

43-227 Grzawa

tel. /32/ 449-12-90

e-mail: biblioteka@miedzna.pl

www.biblioteka.miedzna.pl