W sprawie:
nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli.

Data uchwały:
2012-06-26

Numer uchwały:
XXI/155/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2974