W sprawie:
zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie.

Data uchwały:
2012-06-26

Numer uchwały:
XXI/153/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2973