W sprawie:
zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych naucielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźna

Data uchwały:
2012-06-26

Numer uchwały:
XXI/152/2012

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2972