Symbol:
OR.7332.1.

Wydział:
Referat Organizacyjny

Podstawa prawna:
Art. 7a Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.),
Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr. 225, poz. 1635),
art. 217 § 2 pkt.2 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr. 98, poz. 1071 z późn. zm.).


Opłaty:
za wydanie zaświadczenia 17 zł

Termin odpowiedzi:
Zaświadczenie wydawane jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub 30 dni w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Jednostka odpowiadająca:
Iwona Maśka Inspektor

Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

Uwagi:
Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać jak najwięcej informacji o poszukiwanym przedsiębiorcy,

Dokumenty
  • wniosek o wydanie zaświadczenia Wymagany jak najwięcej informacji o poszukiwanym przedsiębiorcy