Zawiadamia się, że posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Miedźna wraz z Komisją  Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna odbędzie się w dniu 17 października 2011r. o godz. 16.00 w biurze Rady Gminy w Miedźnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Ustalenie porządku posiedzenia.

3. Opiniowanie projektów uchwał do sesji XIII.

4. Sprawy różne i bieżące.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.