Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Świadczenie usług obejmujących prowadzenie zbiorowej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Miedźna z jednoczesnym zapewnieniem połączeń pomiędzy gminami: Bojszowy, Bieruń, Tychy, Brzeszcze, Oświęcim w 2011r.

CPV:
60.11.20.00-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
od 01.01.2011r. do 31.12.2011r

Osoba odpowiedzialna:
Danuta Wilk, Barbara Tyrna, e-mail: os@miedzna.pl, tel.: (032) 211-63-38, fax: (032) 211-60-89

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 6 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres :Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA

Oferty można składać do:
2010-12-14 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2010-12-14 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Kryteria wyboru:
Cena (brutto) - 100%

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące