Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Odbudowa i modernizacja mostu "Bronisław" na rzece Wiśle w Woli, ul. Oświęcimska w km 0+512

CPV:
45221111-3, 45000000-7, 45233140-2, 45233200-1, 45220000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
Wymagane terminy zrealizowania zadania:
- Etap I - od podpisania umowy do 10.12.2010 r.
- Etap II - od podpisania umowy do 30.04.2011 r.
- umożliwienie przejazdu przez modernizowany most w systemie ruchu wahadłowego do 10.12.2010 roku.


Osoba odpowiedzialna:
Roman Szromczyk, Andrzej Szweda e-mail: inwestycje@miedzna.pl, tel.: (032) 211-63-38, fax: (032) 211-60-89

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 6 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres :Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA

Oferty można składać do:
2010-09-22 godz: 08:00

Otwarcie ofert:
2010-09-22 godz: 08:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Kryteria wyboru:
Cena (brutto) - 100%

Wadium:
30 000,00 zł

Uwagi:
Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach usuwania skutków powodzi

Firmy uczestniczące