Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Odbudowa infrastruktury drogowej, uszkodzonej podczas powodzi, w zakresie dróg gminnych, tj. ul. Korfantego w Gilowicach, ulic Kasztanowej, Kościelnej, Polnej, Poznańskiej i Sportowej w Górze oraz ul. Granicznej w Woli

CPV:
45233140-2, 45000000-7, 45100000-8, 45233200-1, 45220000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
19.11.2010r.

Osoba odpowiedzialna:
Roman Szromczyk, Andrzej Szweda e-mail: inwestycje@miedzna.pl, tel.: (032) 211-63-38, fax: (032) 211-60-89

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 6 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres :Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA

Oferty można składać do:
2010-08-20 godz: 08:00

Otwarcie ofert:
2010-08-20 godz: 08:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
Cena (brutto) - 100%

Wadium:
10 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące