Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 559 960,52zł w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 252 634,74 zł z tego: na pokrycie wydatków na zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 713 951,99 zł oraz na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 307 325,78 zł

CPV:
66.11.30.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
SIWZ

Termin realizacji:
I transza w dniu 28/09/2010 oraz II transza w dniu 27/10/2010

Osoba odpowiedzialna:
Anna Gwóźdź

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131


Oferty można składać do:
2010-09-10 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2010-09-10 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Miedźna

Kryteria wyboru:
Najniższa cena 100%

Wadium:
16 594,00 do 10 września 2010r do godz. 11.00

Uwagi:
Nie dpouszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Termin związania ofertą 60 dni. Informacje o pytaniach i odpowiedziach związanych z ogłoszonym przetargiem nieograniczonyma na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 559 960,52zł w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 252 634,74 zł z tego: na pokrycie wydatków na zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 713 951,99 zł oraz na spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 307 325,78 zł

Firmy uczestniczące