Podatki i opłaty

Przynależność do wspólnoty mieszkańców gminy Miedźna wiąże się z koniecznością ponoszenia przez nas wszystkich pewnych ciężarów, którymi są podatki i opłaty lokalne. Bez nich gmina nie byłaby w stanie realizować swoich zadań. Niniejsza strona prezentuje informacje o poszczególnych podatkach i opłatach pobieranych przez Referat Podatków i Opłat. Tu również można znaleźć odpowiednie procedury i niezbędne formularze podatkowe.

Wpłat z tytułu podatków i opłat należy dokonywać na : 

  • wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego, który znajduje się na otrzymanej decyzji podatkowej lub na konto urzędu : 42 8446 0006 2001 0000 1179 0001

  • wpłat z tytułu podatku od nieruchomości , podatku leśnego , podatku rolnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o indywidualnym numerze konta bankowego lub na konto urzędu: 42 8446 0006 2001 0000 1179 0001

  • wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o indywidualnym numerze konta bankowegon lub na konto urzędu : 27 8446 0006 2001 0000 1179 0077

  • pozostałych wpłat należy dokonywać na numer rachunku:  42 8446 0006 2001 0000 1179 0001