Zasady postępowania przy wykonywaniu prac związanych z termoizolacją budynków stanowiących siedliska lęgowe jerzyków (Apus apus)