S O Ł E C T W O   W O L A  II

 

sołtys sołectwa  Wola II – Andrzej Biszkant tel. 519 347 295

Wykaz członków Rady Sołeckiej Wola II

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i  imię

 

1.

 

 

Stanisławczyk Maria

 

 

2.

 

 

Stanisławczyk Marek

 

3.

 

 

Repuła Danuta

 

4.

 

 

Gierbuszewska Maria

 

5.

  

 

Madeja Józef

 

6. 

 

 

Moczulski Mateusz

 

7.

  

 

Lewandowska Joanna

 

8.

 

Pala Gabriel

 

9.

 

 

Kowalczyk Adam

 

10.

 

 

Błaszczuk Stanisław