S O Ł E C T W O   W O L A  I

sołtys sołectwa  Wola I – Andrzej Nelec  tel.  519 347 296

Wykaz członków Rady Sołeckiej Wola I

Lp

Nazwisko imię

 

1.

 

 

Gruszka Marek

 

2.

 

 

Lichy Henryk

 

3.

 

 

Wacławczyk Maria

 

4.

 

 

Wojtas Arkadiusz

 

5.

 

 

Stańczyk Andrzej

 

6.

 

 

Kołodziej Andrzej

 

7.

 

 

Smaza Wiesław

 

8.

 

 

Dzika Lucyna

 

 

9.

 

 

Kozak Andrzej

 

10.

 

 

Komraus Karolina