S O Ł E C T W O   W O L A

sołtys sołectwa Wola - Anna Nycz , tel. 502 317 809

Wykaz członków Rady Sołeckiej Wola

Lp.

 

 

Nazwisko i  imię

 

1.

 

 

Klenczar Franciszek

 

 

2.

 

 

Urbańczyk Maria

 

3.

 

 

Nycz Anna

 

4.

 

 

Sojka Grzegorz

 

5.

 

 

Germanek Marcin

 

6.

 

 

Sojka Piotr

 

7.

 

 

Kozik Krzysztof

 

8.

 

Niesyto Antoni

 

9.

 

 

Bednorz Janina

 

10.

 

 

Janosz Witold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz członków Komisji Rewizyjnej sołectwa Wola

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i Imię

 

1.

 

 

Pastuszka Mateusz

 

2.

 

 

Komraus Mirosław

 

3.

 

 

Pastuszka Barbara