S O Ł E C T W O   W O L A

sołtys sołectwa Wola - Antoni Niesyto , tel. 519 347 292

Wykaz członków Rady Sołeckiej Wola

Lp.

 

 

Nazwisko i  imię

 

1.

 

 

Nycz Anna

 

 

2.

 

 

Janosz Witold

 

3.

 

 

Germanek Marcin

 

4.

 

 

Sojka Grzegorz

 

5.

 

 

Pastuszka Mateusz

 

6.

 

 

Urbańczyk Maria

 

7.

 

 

Kucki Anna

 

8.

 

Komraus Mirosława

 

9.

 

 

Bednorz Janina

 

10.

 

 

Górczok Ireneusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz członków Komisji Rewizyjnej sołectwa Wola

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i Imię

 

1.

 

 

Szczotka Marcin

 

2.

 

 

Komraus Małgorzata

 

3.

 

 

Gwóźdź Andrzej