S O Ł E C T W O   G I L O W I C E

              

sołtys sołectwa Gilowice - Jan Nowak, tel. 519 347 294

 

Wykaz członków Rady Sołeckiej w Gilowicach:


 

Lp

Nazwisko i imię

 

1.

 

Karbowy Dawid

 

2.

 

Starzec Janusz

 

3.

 

Morkisz Andrzej

 

4.

 

Richlewski Jerzy

 

5.

 

Adamski Krystian

 

6.

 

 

Wygrabek Grzegorz

 

 

7.

 

Kapica Marcin

 

8.

 

 

Cetnarska-Myszor Klaudia

 

 

9.

 

Sajdok Andrzej

 

10.

 

Lubański Stanisław