S O Ł E C T W O   F R Y D E K

sołtys sołectwa Frydek - Janusz Pławecki,  tel. 519 347 293

Wykaz członków Rady Sołeckiej we Frydku:

 

Lp.

 

Nazwisko i Imię

 

 

1.

 

 

Boryczka Ewa

 

2.

 

 

Lisek Ludwik

 

3.

 

 

Zabłocka Bożena

 

4.

 

 

Dobry Jan

 

5.

 

 

Czuwaj Eugeniusz

 

6.

 

 

Musioł Janusz

 

7.

 

 

Mandla Janusz

 

8.

 

 

Klenczar Andrzej

 

9.

 

 

Wojtala Piotr

 

10.

 

 

Grabowski Andrzej

 

11.

 

 12. 

 

13.

 

14.

 

15.

 

Komraus Andrzej

 

Krasoń Jolanta

 

Pudliszewski Zenon

 

Nycz Roman

 

Sajdok Piotr

 

 


Wykaz członków Komisji Rewizyjnej we Frydku:

 

Lp.

 

Nazwisko i  Imię

 

 

1.

 

 

Musioł Krystyna

 

2.

 

 

Gnaty Damian

 

3.

 

 

Morkisz Eugeniusz