S O Ł E C T W O   F R Y D E K

sołtys sołectwa Frydek - Janusz Pławecki,  tel. 519 347 293

Wykaz członków Rady Sołeckiej we Frydku:

 

Lp.

 

Nazwisko i Imię

 

 

1.

 

 

Boryczka Ewa

 

2.

 

 

Foltyn Grażyna

 

3.

 

 

Klenczar Andrzej

 

4.

 

 

Klenczar Leszek

 

5.

 

 

Kobiela Anna

 

6.

 

 

Komraus Andrzej 

 

7.

 

 

Limańczyk Mateusz

 

8.

 

 

Lubańska Agnieszka

 

9.

 

 

Piłatyk Jan

 

10.

 

 

Sajdok Piotr 

 

11.

 

 12. 

 

13.

 

14.

 

15.

 

Wojtala Mariusz

 

Wyroba Siuta Beata

 

Wysocka Martyna

 

Zabłocka Bożena

 

Żur Mariusz