S O Ł E C T W O   G Ó R A

 

sołtys sołectwa Góra - Marian Libera, tel. 519 347 299

                                            

Wykaz członków Rady Sołeckiej Góra:

Lp

Nazwisko imię

 

1.

 

 

Malcher Jerzy

 

2.

 

 

Dziedzic Gabriela

 

3.

 

 

Żemła Zofia

 

4.

 

 

Kmiotek Anna

 

5.

 

 

Hadaś Stanisław

 

6.

 

 

Faruga Damian

 

7.

 

 

Hańderek Rafał

 

8.

 

 

Kmiotek Stanisław

 

 

9.

 

 

Makowski Arkadiusz