S O Ł E C T W O   M I E D Ź N A

 

sołtys sołectwa Miedźna - Bronisław Śmieja, tel.: 697 691 176 

Wykaz członków Rady Sołeckiej w Miedźnej:

Lp

Nazwisko imię

 

1.

 

 

Gruszka Antoni

 

2.

 

 

 Brandys Marian

 

3.

 

 

Żupa Antoni

 

4.

 

 

Sosna Andrzej

 

5.

 

 

Danek Krzysztof

 

6.

 

 

 Mika Stanisław

 

7.

 

 

Miketa Grzegorz

 

8.

 

 

Szafron Adam

 

 

9.

 

 

Painta Andrzej

 

10.

 

 

Botor Bartłomiej

 

11.

 

 

Rzewiczok Rafał

 

12.

 

 

Hadaś  Mateusz