JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY MIEDŹNA

1. S O Ł E C T W A :

-  Miedźna

-  Grzawa

-  Góra

-  Frydek

-  Gilowice

-  Wola

- Wola I

- Wola II